Đổi 20 USD đến SGD

Xem Đô la Mỹ đến Đô la Singapore Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Singapore (20 USD đến SGD).

20 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 27.573955

$20.00 USD = 27.57 Đô la Singapore


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
20 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore

Đổi 20 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore from Hoa Kỳ đến Singapore. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD SGD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 1.378698

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 1.37832. Kiểm tra USD đến SGD xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 20 Đô la Mỹ đến Đồng Real của Brazil hoặc là 20 Đô la Mỹ đến Đô la Belize

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 20 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 20 Đô la Mỹ đến Ethereum, 20 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 20 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Singapore Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 20 Đô la đến Đô la Singapore Conversion

CỜUSD SGD Đối chiếu Đô la Mỹ đến Đô la Singapore
United StatesSingapore 20 USD đến SGD = 27.573955
United StatesSingapore1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1.378698
United StatesSingapore10 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13.786978
United StatesSingapore100 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 137.869775
United StatesSingapore1000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1378.697752
United StatesSingapore5000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6893.488758
United StatesSingapore220 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 303.313505
United StatesSingapore520 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 716.922831
United StatesSingapore1020 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1406.271707
United StatesSingapore1520 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2095.620582
United StatesSingapore2020 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2784.969458
United StatesSingapore5020 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6921.0627131
United StatesSingapore10020 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13814.551471
United StatesSingapore15020 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 20708.0402291
United StatesSingapore20020 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 27601.528987
United StatesSingaporeQuang cảnh USD SGD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact