Đổi 21 USD đến SGD

Xem Đô la Mỹ đến Đô la Singapore Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Singapore (21 USD đến SGD).

21 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 28.390635

$21.00 USD = 28.39 Đô la Singapore


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
21 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore

Đổi 21 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore from Hoa Kỳ đến Singapore. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD SGD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 1.351935

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 1.3757. Kiểm tra USD đến SGD xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 21 Đô la Mỹ đến Đồng Rupee của Nepal hoặc là 21 Đô la Mỹ đến Đồng Dinar của Iraq

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 21 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 21 Đô la Mỹ đến Ethereum, 21 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 21 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Singapore Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 21 Đô la đến Đô la Singapore Conversion

CỜUSD SGD Đối chiếu Đô la Mỹ đến Đô la Singapore
United StatesSingapore 21 USD đến SGD = 28.390635
United StatesSingapore1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1.351935
United StatesSingapore10 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13.51935
United StatesSingapore100 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 135.193498
United StatesSingapore1000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1351.934978
United StatesSingapore5000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6759.674888
United StatesSingapore221 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 298.77763
United StatesSingapore521 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 704.358123
United StatesSingapore1021 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1380.325612
United StatesSingapore1521 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2056.293101
United StatesSingapore2021 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2732.26059
United StatesSingapore5021 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6788.0655223
United StatesSingapore10021 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13547.74041
United StatesSingapore15021 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 20307.415298
United StatesSingapore20021 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 27067.0901856
United StatesSingaporeQuang cảnh USD SGD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact