Đổi 21 VND đến USD

Xem Đồng việt nam đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (21 VND đến USD).

21 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000881295

21 Đồng việt nam = $0.00 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
21 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ

Đổi 21 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ from Việt Nam đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về VND USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0000419664

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.000042. Kiểm tra VND đến USD xu hướng.

Đổi Đồng việt nam sang các loại tiền tệ khác thích 21 Đồng việt nam đến Papua New Guinean Kina hoặc là 21 Đồng việt nam đến Đồng Shilling của Tanzania

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 21 Đồng việt nam đến Bitcoin, 21 Đồng việt nam đến Ethereum, 21 Đồng việt nam đến Cardano, hoặc là 21 Đồng việt nam đến Dogecoin.

Việt Nam đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 21 Dong đến Đô la Conversion (₫ đến $)

CỜVND USD Đối chiếu Đồng việt nam đến Đô la Mỹ
VietnamUnited States 21 VND đến USD = 0.000881295
VietnamUnited States1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0000419664
VietnamUnited States10 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000419664
VietnamUnited States100 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00419664
VietnamUnited States1000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0419664
VietnamUnited States5000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.209832
VietnamUnited States221 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00927458
VietnamUnited States521 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0218645
VietnamUnited States1021 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0428477
VietnamUnited States1521 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0638309
VietnamUnited States2021 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0848142
VietnamUnited States5021 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.210713
VietnamUnited States10021 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.420546
VietnamUnited States15021 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.630378
VietnamUnited States20021 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.84021
VietnamUnited StatesQuang cảnh VND USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact