Đổi 28 VND đến USD

Xem Đồng việt nam đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (28 VND đến USD).

28 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00120833

28 Đồng việt nam = $0.00 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
28 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ

Đổi 28 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ from Việt Nam đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về VND USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0000431546

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.000043. Kiểm tra VND đến USD xu hướng.

Đổi Đồng việt nam sang các loại tiền tệ khác thích 28 Đồng việt nam đến Tugrik Mông Cổ hoặc là 28 Đồng việt nam đến Đồng Sheqel mới của Israel

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 28 Đồng việt nam đến Bitcoin, 28 Đồng việt nam đến Ethereum, 28 Đồng việt nam đến Cardano, hoặc là 28 Đồng việt nam đến Dogecoin.

Việt Nam đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 28 Dong đến Đô la Conversion (₫ đến $)

CỜVND USD Đối chiếu Đồng việt nam đến Đô la Mỹ
VietnamUnited States 28 VND đến USD = 0.00120833
VietnamUnited States1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0000431546
VietnamUnited States10 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000431546
VietnamUnited States100 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00431546
VietnamUnited States1000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0431546
VietnamUnited States5000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.215773
VietnamUnited States228 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00983925
VietnamUnited States528 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0227856
VietnamUnited States1028 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0443629
VietnamUnited States1528 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0659402
VietnamUnited States2028 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0875175
VietnamUnited States5028 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.216981
VietnamUnited States10028 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.432754
VietnamUnited States15028 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.648527
VietnamUnited States20028 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.8643
VietnamUnited StatesQuang cảnh VND USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact