Đổi 30 KRW đến USD

Xem Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (30 KRW đến USD).

30 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.0230936

30 Won Hàn Quốc = $0.02 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
30 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ

Đổi 30 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ from Hàn Quốc đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về KRW USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.000769787

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.000771. Kiểm tra KRW đến USD xu hướng.

Đổi Won Hàn Quốc sang các loại tiền tệ khác thích 30 Won Hàn Quốc đến Franc Thụy Sĩ hoặc là 30 Won Hàn Quốc đến Đồng Dinar của Serbia

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 30 Won Hàn Quốc đến Bitcoin, 30 Won Hàn Quốc đến Ethereum, 30 Won Hàn Quốc đến Cardano, hoặc là 30 Won Hàn Quốc đến Dogecoin.

Hàn Quốc đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 30 Won Hàn Quốc đến Đô la Conversion (₩ đến $)

CỜKRW USD Đối chiếu Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ
South KoreaUnited States 30 KRW đến USD = 0.0230936
South KoreaUnited States1 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.000769787
South KoreaUnited States10 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.00769787
South KoreaUnited States100 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.0769787
South KoreaUnited States1000 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.769787
South KoreaUnited States5000 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 3.848937
South KoreaUnited States230 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.177051
South KoreaUnited States530 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.407987
South KoreaUnited States1030 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.792881
South KoreaUnited States1530 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 1.177775
South KoreaUnited States2030 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 1.562668
South KoreaUnited States5030 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 3.872031
South KoreaUnited States10030 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 7.720967
South KoreaUnited States15030 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 11.569904
South KoreaUnited States20030 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 15.418841
South KoreaUnited StatesQuang cảnh KRW USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact