Đổi 30 SEK đến USD

Xem Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (30 SEK đến USD).

30 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 3.0173437

30 Đồng curon Thụy Điển = $3.02 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
30 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ

Đổi 30 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ from Thụy Điển đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về SEK USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.100578

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.099316. Kiểm tra SEK đến USD xu hướng.

Đổi Đồng curon Thụy Điển sang các loại tiền tệ khác thích 30 Đồng curon Thụy Điển đến Đồng Peso của Dominica hoặc là 30 Đồng curon Thụy Điển đến Franc Rwandan

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 30 Đồng curon Thụy Điển đến Bitcoin, 30 Đồng curon Thụy Điển đến Ethereum, 30 Đồng curon Thụy Điển đến Cardano, hoặc là 30 Đồng curon Thụy Điển đến Dogecoin.

Thụy Điển đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 30 Krona đến Đô la Conversion

CỜSEK USD Đối chiếu Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ
SwedenUnited States 30 SEK đến USD = 3.0173437
SwedenUnited States1 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 0.100578
SwedenUnited States10 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 1.00578123
SwedenUnited States100 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 10.0578123
SwedenUnited States1000 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 100.578123
SwedenUnited States5000 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 502.890615
SwedenUnited States230 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 23.132968
SwedenUnited States530 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 53.306405
SwedenUnited States1030 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 103.595467
SwedenUnited States1530 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 153.884528
SwedenUnited States2030 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 204.17359
SwedenUnited States5030 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 505.907959
SwedenUnited States10030 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 1008.798574
SwedenUnited States15030 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 1511.689189
SwedenUnited States20030 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 2014.579805
SwedenUnited StatesQuang cảnh SEK USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact