Đổi 30 SGD đến USD

Xem Đô la Singapore đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (30 SGD đến USD).

30 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 21.886629

30 Đô la Singapore = $21.89 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
30 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ

Đổi 30 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ from Singapore đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về SGD USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.729554

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.72349. Kiểm tra SGD đến USD xu hướng.

Đổi Đô la Singapore sang các loại tiền tệ khác thích 30 Đô la Singapore đến Đồng Dinar của Jordan hoặc là 30 Đô la Singapore đến Bitcoin

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 30 Đô la Singapore đến Bitcoin, 30 Đô la Singapore đến Ethereum, 30 Đô la Singapore đến Cardano, hoặc là 30 Đô la Singapore đến Dogecoin.

Singapore đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 30 Đô la Singapore đến Đô la Conversion

CỜSGD USD Đối chiếu Đô la Singapore đến Đô la Mỹ
SingaporeUnited States 30 SGD đến USD = 21.886629
SingaporeUnited States1 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 0.729554
SingaporeUnited States10 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 7.295543
SingaporeUnited States100 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 72.955429
SingaporeUnited States1000 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 729.55429
SingaporeUnited States5000 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 3647.771449
SingaporeUnited States230 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 167.797487
SingaporeUnited States530 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 386.663774
SingaporeUnited States1030 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 751.440918
SingaporeUnited States1530 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 1116.218063
SingaporeUnited States2030 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 1480.995208
SingaporeUnited States5030 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 3669.658077
SingaporeUnited States10030 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 7317.429526
SingaporeUnited States15030 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 10965.200974
SingaporeUnited States20030 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 14612.972423
SingaporeUnited StatesQuang cảnh SGD USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact