Đổi 30 USD đến SGD

Xem Đô la Mỹ đến Đô la Singapore Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Singapore (30 USD đến SGD).

30 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 41.355234

$30.00 USD = 41.36 Đô la Singapore


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
30 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore

Đổi 30 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore from Hoa Kỳ đến Singapore. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD SGD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 1.378508

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 1.37832. Kiểm tra USD đến SGD xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 30 Đô la Mỹ đến Monero hoặc là 30 Đô la Mỹ đến Euro

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 30 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 30 Đô la Mỹ đến Ethereum, 30 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 30 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Singapore Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 30 Đô la đến Đô la Singapore Conversion

CỜUSD SGD Đối chiếu Đô la Mỹ đến Đô la Singapore
United StatesSingapore 30 USD đến SGD = 41.355234
United StatesSingapore1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1.378508
United StatesSingapore10 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13.785078
United StatesSingapore100 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 137.85078
United StatesSingapore1000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1378.507803
United StatesSingapore5000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6892.539014
United StatesSingapore230 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 317.0567947
United StatesSingapore530 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 730.609136
United StatesSingapore1030 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1419.863037
United StatesSingapore1530 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2109.116938
United StatesSingapore2030 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2798.37084
United StatesSingapore5030 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6933.894249
United StatesSingapore10030 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13826.433263
United StatesSingapore15030 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 20718.972277
United StatesSingapore20030 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 27611.511292
United StatesSingaporeQuang cảnh USD SGD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact