Đổi 33 THB đến USD

Xem Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (33 THB đến USD).

33 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 0.965068

33.00 ฿ (THB) = $0.97 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ

33 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ

Đổi 33 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ from nước Thái Lan đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về THB USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0292445

Đơn vị tiền tệ của Thái Lan là baht Thái và satang. Có 100 satang trong một đồng baht Thái.

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.029342. Kiểm tra THB đến USD xu hướng.

Đổi Bạt Thái Lan sang các loại tiền tệ khác thích 33 Bạt Thái Lan đến Đồng Lek của người Albania hoặc là 33 Bạt Thái Lan đến Swazi Lilangeni

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 33 Bạt Thái Lan đến Bitcoin, 33 Bạt Thái Lan đến Ethereum, 33 Bạt Thái Lan đến Cardano, hoặc là 33 Bạt Thái Lan đến Dogecoin.

nước Thái Lan đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 33 Bạt Thái Lan đến Đô la Conversion (฿ đến $)

CỜTHB USD Đối chiếu Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ
ThailandUnited States 33 THB đến USD = 0.965068
ThailandUnited States1 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 0.0292445
ThailandUnited States10 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 0.292445
ThailandUnited States100 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 2.92445
ThailandUnited States1000 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 29.244497
ThailandUnited States5000 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 146.222485
ThailandUnited States233 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 6.813968
ThailandUnited States533 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 15.587317
ThailandUnited States1033 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 30.209565
ThailandUnited States1533 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 44.831814
ThailandUnited States2033 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 59.454062
ThailandUnited States5033 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 147.187553
ThailandUnited States10033 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 293.410038
ThailandUnited States15033 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 439.632523
ThailandUnited States20033 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 585.855007
ThailandUnited StatesQuang cảnh THB USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact