Đổi 335 VND đến USD

Xem Đồng việt nam đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (335 VND đến USD).

335 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0144102

335 Đồng việt nam = $0.01 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
335 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ

Đổi 335 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ from Việt Nam đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về VND USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0000430154

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.000043. Kiểm tra VND đến USD xu hướng.

Đổi Đồng việt nam sang các loại tiền tệ khác thích 335 Đồng việt nam đến Đô la Zimbabwe hoặc là 335 Đồng việt nam đến Đồng Dinar của Algeria

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 335 Đồng việt nam đến Bitcoin, 335 Đồng việt nam đến Ethereum, 335 Đồng việt nam đến Cardano, hoặc là 335 Đồng việt nam đến Dogecoin.

Việt Nam đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 335 Dong đến Đô la Conversion (₫ đến $)

CỜVND USD Đối chiếu Đồng việt nam đến Đô la Mỹ
VietnamUnited States 335 VND đến USD = 0.0144102
VietnamUnited States1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0000430154
VietnamUnited States10 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000430154
VietnamUnited States100 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00430154
VietnamUnited States1000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0430154
VietnamUnited States5000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.215077
VietnamUnited States535 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0230132
VietnamUnited States835 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0359178
VietnamUnited States1335 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0574255
VietnamUnited States1835 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0789332
VietnamUnited States2335 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.100441
VietnamUnited States5335 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.229487
VietnamUnited States10335 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.444564
VietnamUnited States15335 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.659641
VietnamUnited States20335 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.874718
VietnamUnited StatesQuang cảnh VND USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact