Đổi 38 KRW đến USD

Xem Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (38 KRW đến USD).

38 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.0292474

38 Won Hàn Quốc = $0.03 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
38 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ

Đổi 38 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ from Hàn Quốc đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về KRW USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.000769669

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.000771. Kiểm tra KRW đến USD xu hướng.

Đổi Won Hàn Quốc sang các loại tiền tệ khác thích 38 Won Hàn Quốc đến Binance hoặc là 38 Won Hàn Quốc đến Nhân dân tệ của Trung Quốc

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 38 Won Hàn Quốc đến Bitcoin, 38 Won Hàn Quốc đến Ethereum, 38 Won Hàn Quốc đến Cardano, hoặc là 38 Won Hàn Quốc đến Dogecoin.

Hàn Quốc đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 38 Won Hàn Quốc đến Đô la Conversion (₩ đến $)

CỜKRW USD Đối chiếu Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ
South KoreaUnited States 38 KRW đến USD = 0.0292474
South KoreaUnited States1 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.000769669
South KoreaUnited States10 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.00769669
South KoreaUnited States100 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.0769669
South KoreaUnited States1000 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.769669
South KoreaUnited States5000 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 3.848344
South KoreaUnited States238 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.183181
South KoreaUnited States538 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.414082
South KoreaUnited States1038 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 0.798916
South KoreaUnited States1538 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 1.183751
South KoreaUnited States2038 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 1.568585
South KoreaUnited States5038 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 3.877592
South KoreaUnited States10038 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 7.725936
South KoreaUnited States15038 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 11.574281
South KoreaUnited States20038 Won Hàn Quốc đến Đô la Mỹ = 15.422625
South KoreaUnited StatesQuang cảnh KRW USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact