Đổi 40 THB đến USD

Xem Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (40 THB đến USD).

40 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 1.170581

40.00 ฿ (THB) = $1.17 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ

40 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ

Đổi 40 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ from nước Thái Lan đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về THB USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0292645

Đơn vị tiền tệ của Thái Lan là baht Thái và satang. Có 100 satang trong một đồng baht Thái.

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.029222. Kiểm tra THB đến USD xu hướng.

Đổi Bạt Thái Lan sang các loại tiền tệ khác thích 40 Bạt Thái Lan đến Bhutan Ngultrum hoặc là 40 Bạt Thái Lan đến Nhân dân tệ của Trung Quốc

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 40 Bạt Thái Lan đến Bitcoin, 40 Bạt Thái Lan đến Ethereum, 40 Bạt Thái Lan đến Cardano, hoặc là 40 Bạt Thái Lan đến Dogecoin.

nước Thái Lan đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 40 Bạt Thái Lan đến Đô la Conversion (฿ đến $)

CỜTHB USD Đối chiếu Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ
ThailandUnited States 40 THB đến USD = 1.170581
ThailandUnited States1 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 0.0292645
ThailandUnited States10 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 0.292645
ThailandUnited States100 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 2.926452
ThailandUnited States1000 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 29.264518
ThailandUnited States5000 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 146.322589
ThailandUnited States240 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 7.0234843
ThailandUnited States540 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 15.80284
ThailandUnited States1040 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 30.435099
ThailandUnited States1540 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 45.0673575
ThailandUnited States2040 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 59.699616
ThailandUnited States5040 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 147.49317
ThailandUnited States10040 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 293.815759
ThailandUnited States15040 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 440.138349
ThailandUnited States20040 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 586.460938
ThailandUnited StatesQuang cảnh THB USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact