Đổi 49 USD đến SGD

Xem Đô la Mỹ đến Đô la Singapore Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Singapore (49 USD đến SGD).

49 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 67.164296

$49.00 USD = 67.16 Đô la Singapore


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
49 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore

Đổi 49 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore from Hoa Kỳ đến Singapore. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD SGD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 1.3707

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 1.38219. Kiểm tra USD đến SGD xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 49 Đô la Mỹ đến Đồng Shilling của Kenya hoặc là 49 Đô la Mỹ đến Ripple

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 49 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 49 Đô la Mỹ đến Ethereum, 49 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 49 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Singapore Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 49 Đô la đến Đô la Singapore Conversion

CỜUSD SGD Đối chiếu Đô la Mỹ đến Đô la Singapore
United StatesSingapore 49 USD đến SGD = 67.164296
United StatesSingapore1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1.3707
United StatesSingapore10 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13.706999
United StatesSingapore100 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 137.0699911
United StatesSingapore1000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1370.699911
United StatesSingapore5000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6853.499555
United StatesSingapore249 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 341.304278
United StatesSingapore549 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 752.514251
United StatesSingapore1049 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1437.864207
United StatesSingapore1549 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2123.214162
United StatesSingapore2049 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2808.564118
United StatesSingapore5049 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6920.663851
United StatesSingapore10049 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13774.163406
United StatesSingapore15049 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 20627.662961
United StatesSingapore20049 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 27481.162516
United StatesSingaporeQuang cảnh USD SGD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact