Đổi 50 DKK đến USD

Xem Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (50 DKK đến USD).

50 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 7.199206

50 Krone Đan Mạch = $7.20 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
50 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ

Đổi 50 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ from Đan mạch đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về DKK USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.143984

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.140738. Kiểm tra DKK đến USD xu hướng.

Đổi Krone Đan Mạch sang các loại tiền tệ khác thích 50 Krone Đan Mạch đến Đồng Dinar của Tunisia hoặc là 50 Krone Đan Mạch đến Zambian Kwacha

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 50 Krone Đan Mạch đến Bitcoin, 50 Krone Đan Mạch đến Ethereum, 50 Krone Đan Mạch đến Cardano, hoặc là 50 Krone Đan Mạch đến Dogecoin.

Đan mạch đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 50 Krone đến Đô la Conversion (kr đến $)

CỜDKK USD Đối chiếu Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ
DenmarkUnited States 50 DKK đến USD = 7.199206
DenmarkUnited States1 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 0.143984
DenmarkUnited States10 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 1.439841
DenmarkUnited States100 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 14.398413
DenmarkUnited States1000 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 143.984127
DenmarkUnited States5000 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 719.920636
DenmarkUnited States250 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 35.996032
DenmarkUnited States550 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 79.19127
DenmarkUnited States1050 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 151.183334
DenmarkUnited States1550 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 223.175397
DenmarkUnited States2050 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 295.167461
DenmarkUnited States5050 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 727.119842
DenmarkUnited States10050 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 1447.0404783
DenmarkUnited States15050 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 2166.961114
DenmarkUnited States20050 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 2886.88175
DenmarkUnited StatesQuang cảnh DKK USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact