Đổi 50 SEK đến USD

Xem Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (50 SEK đến USD).

50 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 5.113578

50 Đồng curon Thụy Điển = $5.11 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
50 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ

Đổi 50 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ from Thụy Điển đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về SEK USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.102272

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.100578. Kiểm tra SEK đến USD xu hướng.

Đổi Đồng curon Thụy Điển sang các loại tiền tệ khác thích 50 Đồng curon Thụy Điển đến Taka Bangladesh hoặc là 50 Đồng curon Thụy Điển đến Peso Philippine

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 50 Đồng curon Thụy Điển đến Bitcoin, 50 Đồng curon Thụy Điển đến Ethereum, 50 Đồng curon Thụy Điển đến Cardano, hoặc là 50 Đồng curon Thụy Điển đến Dogecoin.

Thụy Điển đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 50 Krona đến Đô la Conversion

CỜSEK USD Đối chiếu Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ
SwedenUnited States 50 SEK đến USD = 5.113578
SwedenUnited States1 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 0.102272
SwedenUnited States10 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 1.0227155
SwedenUnited States100 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 10.227155
SwedenUnited States1000 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 102.271553
SwedenUnited States5000 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 511.357767
SwedenUnited States250 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 25.567888
SwedenUnited States550 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 56.249354
SwedenUnited States1050 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 107.385131
SwedenUnited States1550 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 158.520908
SwedenUnited States2050 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 209.656685
SwedenUnited States5050 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 516.471345
SwedenUnited States10050 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 1027.829112
SwedenUnited States15050 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 1539.18688
SwedenUnited States20050 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 2050.544647
SwedenUnited StatesQuang cảnh SEK USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact