Đổi 629 VND đến USD

Xem Đồng việt nam đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (629 VND đến USD).

629 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0268933

629 Đồng việt nam = $0.03 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
629 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ

Đổi 629 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ from Việt Nam đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về VND USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0000427557

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.000043. Kiểm tra VND đến USD xu hướng.

Đổi Đồng việt nam sang các loại tiền tệ khác thích 629 Đồng việt nam đến Tugrik Mông Cổ hoặc là 629 Đồng việt nam đến Angola Kwanza

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 629 Đồng việt nam đến Bitcoin, 629 Đồng việt nam đến Ethereum, 629 Đồng việt nam đến Cardano, hoặc là 629 Đồng việt nam đến Dogecoin.

Việt Nam đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 629 Dong đến Đô la Conversion (₫ đến $)

CỜVND USD Đối chiếu Đồng việt nam đến Đô la Mỹ
VietnamUnited States 629 VND đến USD = 0.0268933
VietnamUnited States1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0000427557
VietnamUnited States10 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000427557
VietnamUnited States100 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00427557
VietnamUnited States1000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0427557
VietnamUnited States5000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.213779
VietnamUnited States829 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0354445
VietnamUnited States1129 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0482712
VietnamUnited States1629 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0696491
VietnamUnited States2129 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0910269
VietnamUnited States2629 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.112405
VietnamUnited States5629 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.240672
VietnamUnited States10629 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.454451
VietnamUnited States15629 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.668229
VietnamUnited States20629 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.882008
VietnamUnited StatesQuang cảnh VND USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact