Đổi 7 USD đến SGD

Xem Đô la Mỹ đến Đô la Singapore Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Singapore (7 USD đến SGD).

7 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 9.458646

$7.00 USD = 9.46 Đô la Singapore


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
7 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore

Đổi 7 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore from Hoa Kỳ đến Singapore. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD SGD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 1.351235

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 1.3757. Kiểm tra USD đến SGD xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 7 Đô la Mỹ đến Zambian Kwacha hoặc là 7 Đô la Mỹ đến Đồng Guarani của Paraguay

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 7 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 7 Đô la Mỹ đến Ethereum, 7 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 7 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Singapore Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 7 Đô la đến Đô la Singapore Conversion

CỜUSD SGD Đối chiếu Đô la Mỹ đến Đô la Singapore
United StatesSingapore 7 USD đến SGD = 9.458646
United StatesSingapore1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1.351235
United StatesSingapore10 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13.512352
United StatesSingapore100 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 135.123517
United StatesSingapore1000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1351.235167
United StatesSingapore5000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6756.175833
United StatesSingapore207 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 279.705679
United StatesSingapore507 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 685.0762294
United StatesSingapore1007 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1360.693813
United StatesSingapore1507 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2036.311396
United StatesSingapore2007 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2711.928979
United StatesSingapore5007 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6765.634479
United StatesSingapore10007 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13521.810311
United StatesSingapore15007 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 20277.986144
United StatesSingapore20007 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 27034.161976
United StatesSingaporeQuang cảnh USD SGD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact